Oprichting

In 1999 werd het Steunpunt allochtone meisjes en vrouwen opgestart als een project binnen het toenmalige ICCM (Intercultureel Centrum voor Migranten) en werd een Vereniging zonder winst in 2000. Het actieonderzoek van 1999 dat de allochtone vrouwenverenigingen in Vlaanderen en Brussel in kaart bracht, toonde immers de nood aan een specifieke ondersteuning m.b.t. meisjes en vrouwen uit etnische minderheidsgroepen, gezien hun participatie vaak gering is en zij vaak niet volwaardig aan bod komen binnen zowel de structuren van het minderhedenbeleid als binnen de vrouwenbeweging. Sindsdien is de organisatie echter geëvolueerd in haar missie en is de directe ondersteuningsfunctie t.a.v. individuen (meisjes/vrouwen of hulpverleners) en organisaties niet meer onze kerntaak. Maar ella ontwikkelt en implementeert wel kennis vanuit, met en voor de doelgroep, voor intermediairen en werkt aan sensibilisering in de bredere maatschappij.

Algemene vergadering

Razia Alibhai; Sarah Avci (bestuurder); Katrien De Koster; Anneleen Decoene; Fatima Hanine; Sayira Maruf (bestuurder); Amal Miri; Naomi Ntakiyica; An Van Raemdonck (bestuurder); Ingrid Declunder; Sophia Honggokoesoemo

Fatma Arikoglu

Stafmedewerker Gelijke kansen

Tel: 0485-64 06 06

Veerle Soetaert

Administratief medewerker

Tel.: 02/229.38.96

Sarah Scheepers

Coördinator

Tel: 0498-51 52 52