Deelnemen

Alvorens je het formulier invult:

(See English version below)

Met dit project willen we (verhalen van) straffe vrouwen in STEAM** die bovendien ook onze diverse samenleving weerspiegelen, in de kijker zetten. Een van onze belangrijkste doelstellingen is om een databank van portretten uit te bouwen. De informatie  zal op de ella vzw web pagina beschikbaar zijn om jouw werk te promoveren. Gelieve jouw antwoorden in te vullen. Voordat je begint, hier is wat inspiratie:  ‘“Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign. But stories can also be used to empower, and to humanize. Stories can break the dignity of a people. But stories can also repair that broken dignity.” -Chimamanda Ngozi.

Heb je vragen of suggesties? contacteer  ons via info@ellavzw.be  .

The goal of this project is to promote (stories of) women in STEAM** who reflect our diverse society. One of our main objectives is to develop a portrait database. This information will be on the web page of ella vzw to promote your work. Please fill in your answers. Before you start, here is some inspiration: ‘“Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign. But stories can also be used to empower, and to humanize. Stories can break the dignity of a people. But stories can also repair that broken dignity.” -Chimamanda Ngozi.

If you have any questions or suggestions please contact us by mailing to info@ellavzw.be .

*Deze velden zijn verplicht / These fields are required.

**Science, Technology, Engineering, Arts and Mathemathics.

Wij houden rekening met uw privacy.