Telewerk-project

Thuiswerk inclusief organiseren: drempels voor flexibele werkarrangementen verlagen

Ella vzw is i.s.m. MediaWijs vzw partnerorganisatie van het ESF-onderzoeksproject “Thuiswerk inclusief organiseren” van Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen – Odisee. Dit project wil veel meer ingaan op de minder zichtbare barrières zowel vanuit werkgevers- als werknemerskant die de toegang tot een goede organisatie van het telewerk belemmeren. Deze minder zichtbare barrières vanuit de werkgever situeren zich enerzijds op het vlak van uitsluitingsmechanisme naar specifieke profielen van werknemers toe (o.a. het vlak van gender, socio-culturele en economische diversiteitskenmerken, gezinstypes, leeftijd en fysieke en mentale vermogens) en anderzijds op het vlak van bedrijfscultuur en leiderschapsstijl. De minder zichtbare barrières vanuit de werknemers vertrekken o.a. vanuit geïnternaliseerd gendergedrag, onzekerheden wat betreft skills (o.a. digitale skills) en sociale aanvaarding. We willen deze minder zichtbare barrières expliciet en zichtbaar maken en tools ontwikkelen om deze ten eerste bespreekbaar te maken en ten tweede te verminderen. Hierdoor kunnen bedrijven ook op het vlak van telewerk een meer inclusief beleid kunnen voeren en kan de teleworkability van kwetsbaardere groepen op de arbeidsmarkt verbeteren.