Publicaties

Ella vzw ontwikkelt allerlei gedrukte publicaties over haar thema’s, zoals methodieken, informatieve boekjes en brochures, artikels in tijdschriften en boeken en ook documentaires op DVD en ander educatief materiaal.

Onze gedrukte publicaties en DVD’s zijn gratis of aan schappelijke prijzen te bestellen door een mail te sturen naar info@ellavzw.be of door ons een ingevuld bestelformulier terug te bezorgen. (Formulier: hieronder als te downloaden).

Hier vind je inhoudelijke dossiers en methodieken die onze actie-onderzoeken en projecten voortgebracht hebben.

Je kan ze allemaal in PDF-vorm downloaden.

2024

FACTSHEET: DE STILLE HELDINNEN VAN DE ZORG. Mantelzorg en vrouwen met een migratieachtergrond

‘Zorgen voor’, het lijkt voor velen vanzelfsprekend, maar voor één op de drie Vlamingen is deze zorg een dagelijkse realiteit. Zij worden ook wel ‘mantelzorgers’ genoemd. Steeds vaker worden mensen geconfronteerd met de uitdagingen en verantwoordelijkheden van het zorgen voor hun naasten. In deze factsheet ligt de focus op mantelzorgers met een migratieachtergrond, meer specifiek vrouwen met een migratieachtergrond. Hierbij is het belangrijk om te benadrukken dat dé mantelzorger niet bestaat. Het is een diverse groep, met unieke individuen. Om de diversiteit onder mantelzorgers te erkennen, is het waardevol om het thema te bekijken vanuit een intersectioneel perspectief.
Emily Claus schreef voor ella een factsheet over mantelzorg & vrouwen met een migratieachtergrond. Deze kan hieronder gedownload worden.

Mantelzorg en vrouwen met migratieachtergrond – Emily Claus (ella vzw) 2024

2023

KRUISPUNTDENKEN EN INCLUSIEF ONDERWIJS (visietekst ella en çavaria – 2023)

Ella vzw en çavaria schreven een gezamenlijke visietekst over inclusief onderwijs en kruispuntdenken als basis voor schoolteams die verschillende vraagstukken rond sociale ongelijkheid (hoger) op de agenda wensen te plaatsen. Met deze bijdrage willen de organisaties de kennis rond kruispuntdenken bij lerarenopleiders (secundair onderwijs) verder verhogen en hen aanzetten tot reflectie over de toepassing van basisprincipes naar een meer gender-en diversiteitsbewust schoolbeleid.

Visietekst kruispuntdenken in de lerarenopleiding secundair onderwijs

KINDEROPVANGCRISIS – IMPACT OP VROUWEN MET MIGRATIEACHTERGROND

Het pamperprotest sinds midden november 2022, waarbij ouders hun kinderen elke woensdag meenemen naar het Vlaams parlement om te protesteren tegen de kinderopvangcrisis, zal u wellicht niet ontgaan zijn. Er zijn al langer structurele problemen binnen de kinderopvang. Dit thema wordt in deze factsheet door Myrthe Van der Meulen verder uitgeklaard, vanuit een kritische en intersectionele ellavzw-blik.

Kinderopvangcrisis_factsheet ella vzw (2023)

2022

KRUISPUNTDENKEN EN DISCRIMINATIES BIJ ZWARTE VROUWEN

Aan de hand van de ervaringen van zwarte vrouwen analyseert Margriet Emongo in haar bachelorproef meervoudige discriminatie.

Beknopte samenvatting BAP – Margriet 28 maart 2022

‘K ZIE U ZITTEN – HANDLEIDING

Les- en vormingsmateriaal | Van 14 tot 25 jaar

Met deze handleiding kunnen jeugdwerkers, leerkrachten en begeleiders het thema ‘liefdesrelaties’ op een vlotte, laagdrempelige manier bespreekbaar maken in jongerengroepen. De methodieken zijn gericht op jongeren tussen 14 en 25 jaar. Doel: jongeren inzichten bieden en mechanismen achter partnerkeuzes, hen bewust & weerbaar maken maken in hun eigen partnerkeuze, handvatten en eventueel hulpbronnen aanbieden.

De handleiding bestaat uit vier modules:

  1. Wie is mijn ideale partner?
  2. Partnerkeuze en rolpatronen
  3. Gender, seksualiteit en grenzen
  4. Reflectiemeerdaagse organiseren

O.a. volgende thema’s komen aan bod:

  • (Gezonde) relatievorming en partnerkeuze
  • Rolpatronen M/V
  • Gender en geslacht
  • Seksualiteit
  • Seksueel grensoverschrijdend gedrag en hulpbronnen

Het project ‘k Zie u Zitten (2020-2022) gebeurde in opdracht van Stad Mechelen en was een samenwerking tussen ella vzw, Sensoa vzw en Agentschap Integratie en Inburgering.

Uitgever: Stad Mechelen

Handleiding-kzie u zitten

2021

COVID-19 FACTSHEET

De impact van COVID-19 op de maatschappelijke positie van vrouwen met een migratieachtergrond.

Download

2018

MobiElla

Vervoersarmoede bij kansarme vrouwen met migratieachtergrond in Nieuw Gent

Download

2017

Empowerment door taal?

Ervaringen van vrouwen met Nederlands leren en het NT2-aanbod.

Download

Gezocht: ondernemer (v).

Ondernemerschap in intersectioneel perspectief

Download

2015

Anders gaan werken

percepties en ervaringen van vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt.

Download

Gender, zorg en migratie

 

Download

2014

Handleiding intersectioneel denken

Download

2013

Intrafamiliaal geweld

Omgevingsanalyse intrafamiliaal geweld en ‘eergerelateerd’ geweld

Download

Kruispuntperspectief

Intrafamiliaal geweld in kruispuntperspectief

Download

2012

Cahier: Gemengde relaties

Cahier: Gemengde relaties, gemengde gevoelens

Download

Gemengde relaties, gemengde gevoelens

Gemengde relaties, gemengde gevoelens. Methodieken voor jongeren en volwassenen
Download