Ons Aanbod

Wat bieden we?

ella vzw biedt vorming en trajectbegeleiding aan over tal van thema’s, maar altijd met een focus op kruispuntdenken, gender en etniciteit.

Dit is een greep uit ons aanbod. Elke vorming kan op maat van een organisatie of team aangepast worden. Stuur voor meer info een mail naar info@ellavzw.be

Inleiding in kruispuntdenken // Kruispuntdenken in de praktijk

In deze vorming(en) gaan we in op wat het betekent om aan kruispuntdenken te doen. 1) Wat hebben kruispuntdenken en diversiteit met elkaar te maken? Hoe kan je via kruispuntdenken meer werk maken van gelijke kansen of gelijkheid? Wat betekent het concreet voor je organisatie of werking? Dit en meer komt aan bod in de inleidende vorming. 3) Wat vraagt het van de organisatie (structuur, cultuur, personeelsbeleid, communicatie, financiën) en welke effecten kan je verwachten? Dit wordt behandeld in het luik Kruispuntdenken in de praktijk.

Meer… Online (mini-) vorming kruispuntdenken…

Kruispuntdenken in de hulpverlening

Deze vorming geeft een breed inzicht in de mechanismen van gender, cultuur en de manier waarop deze (en andere) factoren op elkaar inwerken binnen de hulpverlening in diverse sectoren.

Meer…

Recht op Liefde.

Seksuele diversiteit bespreekbaar maken

Men leert het thema bespreekbaar te maken en de tolerantiegraad te verhogen.

Meer…

Methodieken rond beeldvorming en identiteit bij jongeren

Vorming op basis van de methodiekenmap Spiegeltje Spiegeltje aan de wand…

Meer…

Gender, etniciteit en seksuele diversiteit

Een korte inleiding in de theorieën achter de concepten gender, etniciteit, seksuele diversiteit. Op welke manieren worden deze termen ingevuld, in een professionele context, een beleidscontext, een middenveldorganisatie?

Meer…

Inleiding in Kruispuntdenken// Kruispuntdenken in de praktijk

In 2014 ontwikkelde ella vzw de Gids ‘Kruispuntdenken in de Praktijk’, om organisaties op weg te helpen naar een werking die zo inclusief mogelijk is en rekening houdt met het feit dat mensen vaak getroffen worden door meerdere, op elkaar inwerkende, uitsluitingsgronden (etniciteit, geslacht, klasse, gezondheid, etc.). In deze vorming gaan we in op wat het betekent om aan kruispuntdenken te doen. Wat vraagt het van de organisatie (structuur, cultuur, personeelsbeleid, communicatie, financiën) en welke effecten kan je verwachten?

Doelgroep

Bestuurders en medewerkers van (middenveld)organisaties, verenigingen, lokale besturen, openbare instellingen en (kleine) ondernemingen. Medewerkers diversiteit & gelijke kansen.

Doelstelling

Vertrouwd geraken met het kruispuntdenken en in staat zijn de theoretische principes te vertalen naar concrete organisatiepraktijken (personeelsbeleid, communicatie, etc.)

Leermethode

Na een korte inleiding in de principes van het kruispuntdenken, behandelen we de verschillende organisatiedomeinen (organisatiestructuur en –cultuur, personeelsbeleid, diversiteitsbeleid, communicatie, financiën) en de impact van een kruispuntwerking hierop. Deelnemers brengen ook concrete cases aan uit hun werkpraktijk, die als oefeningen gebruikt worden.

Praktische informatie

Programma

 • [Als de vorming fysiek doorgaat duurt die 1 volledige dag of twee dagdelen (indien de inleiding apart wordt gegeven van het deel ‘Kruispuntdenken in de praktijk’). We starten om 9:30 (onthaal vanaf 9:00) en eindigen om 12:30 (indien halve dag) of 16u00 (indien volledige dag).]
 • Als we niet fysiek mogen of kunnen lesgeven, geven we de vorming online en splitsen we de vorming sowieso in twee aparte, kortere, vormingen:
  1) INLEIDING IN KRUISPUNTDENKEN: een theoretische inleiding (met mogelijkheid tot indienen van vragen/cases vooraf over de eigen organisatie)
  2) KRUISPUNTDENKEN IN DE PRAKTIJK: op basis van het theoretische kader wordt concreet gekeken hoe deze principes in een organisatie vorm kunnen krijgen. Om de interactiviteit te verhogen, beperken we deze online vorming tot kleine groepjes.

Wanneer

 • Deze vorming geven we een aantal keer per jaar als open aanbod, maar ook op aanvraag van organisaties  (lesgevers Sarah Scheepers (ellavzw) / Fatma Arikoglu (ellavzw)).
 • Deze vorming wordt een tweetal keer per jaar georganiseerd bij ella vzw in Brussel (Amazonegebouw, Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel)
  We geven dan het eerste deel: Inleiding in kruispuntdenken: van 9:30-12:30.

Waar

 • Bij ella vzw (in het Amazonegebouw in Brussel, Middaglijnstraat 10) of in jouw organisatie indien gewenst
 • Indien online: via Teams of Zoom

Prijs

 • 1 dagdeel: € 75 per persoon, documentatie en koffie/thee inbegrepen (indien bij ella vzw)
 • Volledige dag: € 130 per persoon, documentatie, drank en broodjeslunch inbegrepen (indien bij ella vzw)
 • € 35 per persoon voor de online vorming (2,5u)
 • In uw organisatie, voor uw team: individueel bespreekbaar

Inschrijven of een vorming op maat van uw organisatie aanvragen:

 • Stuur een mail naar info@ellavzw.be Uw inschrijving is pas definitief nadat u van ons een bevestiging & factuur hebt ontvangen.

Online (mini-) vorming kruispuntdenken

Wil je op jouw tempo (en helemaal coronaproof!) meer te weten komen over kruispuntdenken? Wil je gratis een korte vorming volgen over hoe je kruispuntdenken kan toepassen in jouw organisatie?

Of gebruik deze QR-code 😉

Kruispuntdenken in de hulpverlening

Deze vorming geeft een breed inzicht in de mechanismen van gender, cultuur en de manier waarop deze (en andere) factoren op elkaar inwerken binnen de hulpverlening in diverse sectoren. Vanuit een stevige theoretische basis over kruispuntdenken en superdiversiteit zoomen we verder in op dit perspectief aan de hand van casussen.

Doelgroep

Hulpverleners, CLB-medewerkers en andere professionelen die werken met vrouwen uit etnisch-culturele minderheden.

Doelstelling

Methodes aanleren en handvaten aanreiken om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken, om zo de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren.

Leermethode

Korte inleiding over gender, cultuur en kruispuntdenken. Oefeningen rond morele knooppunten aan de hand van cases die aangebracht worden door de cursisten.

Praktische informatie

Programma

 • De vorming duurt 1 dag. We starten om 9u30 en eindigen omstreeks 16u00.

Wanneer

 • Deze sessie is op aanvraag  door lesgevers Fatma Arikoglu & Sayira Maruf (ellavzw)

Waar

 • Bij ella vzw of in jouw organisatie

Prijs

 • € 130 per persoon, documentatie, drank en broodjeslunch inbegrepen (indien bij ella vzw)

Inschrijven

 • Stuur een mail naar info@ellavzw.be Uw inschrijving is pas definitief nadat u van ons een bevestiging & factuur hebt ontvangen.

Recht op Liefde Seksuele diversiteit bespreekbaar maken

De handleiding Recht op Liefde werd ontwikkeld door ella vzw & Merhaba vzw om op een laagdrempelige manier rond seksuele en genderdiversiteit te werken met die groepen en gemeenschappen waarin seksuele diversiteit en met name holebiseksualiteit een gevoelig thema is. Men leert het thema bespreekbaar te maken en de tolerantiegraad te verhogen.

Doelgroep

Intermediairen: mensen die professioneel of als vrijwilliger werken met etnisch-culturele minderheidsgroepen (leerkrachten, trajectbegeleiders, docenten maatschappelijke vorming, e.a.)

Doelstelling

Oefeningen en perspectieven aanreiken om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken; leren omgaan met weerstand, en negatieve reacties ombuigen naar een meer open houding.

Leermethode

We volgen de inhoud van de methodiek, die is opgebouwd rond vijf modules: identiteit en beeldvorming; interculturaliteit; gender; seksuele diversiteit; religie. Bij elke module hoort een woordje uitleg en vooral veel interactieve oefeningen.

Praktische informatie

Programma

 • De vorming duurt 1 dag. We starten om 9u30 en eindigen omstreeks 16u30.

Wanneer

 • Deze sessie is op aanvraag  door lesgever Sarah Scheepers / Fatma Arikoglu (ellavzw) i.s.m. Merhaba vzw

Waar

 • Amazone
  Middaglijnstraat 10, 1210 Brussel
  (15’ wandelen van station Brussel-Noord, of met de metro 2 of 6 tot halte Botanique of Madou)

Prijs

 • € 130 per persoon, handleiding Recht op Liefde (10€), drank en broodjeslunch inbegrepen (indien bij ella vzw)

Inschrijven

 • Stuur een mail naar info@ellavzw.be Uw inschrijving is pas definitief nadat u van ons een bevestiging & factuur hebt ontvangen.

Methodieken rond beeldvorming en identiteit bij jongeren

Met deze vorming op basis van de methodiekenmap Spiegeltje Spiegeltje aan de wand… willen we onderwijspersoneel en begeleiders van jongeren concrete tools aanreiken voor de ondersteuning van jongeren in hun zoektocht naar een meer evenwichtige identiteit(svorming) en een betere beeldvorming.

Doelgroep

Jongerenwerkers, leerkrachten en begeleiders die werken met jongeren (12-18 jaar).

Doelstelling

Inzichten opdoen over de complexiteit van identiteitsontwikkeling en hier op een positieve manier mee omgaan.

Leermethode

We reiken informatie aan over het thema van identiteitsconstructie waarbij etniciteit betrokken wordt in het ontwikkelen van een persoonlijke identiteit. De uitspraken en getuigenissen van jongeren tijdens ons veldwerk vormen voer voor een gestructureerde groepsdiscussie en uitwisseling van ervaringen. Verder worden kant-en-klare methodieken aangereikt die leerkrachten en jongerenbegeleiders bij hun groepen kunnen inzetten.

Praktische informatie

Programma

 • De vorming duurt 1 dag. We starten om 9u30 en eindigen omstreeks 16u00.

Wanneer

 • Deze sessie is op aanvraag  door lesgever Fatma Arikoglu (ellavzw)

Waar

 • Bij ellavzw of in jouw organisatie

Prijs

 • € 130 per persoon, methodiekenmap Spiegeltje spiegeltje aan de wand… Methodieken voor jongeren rond beeldvorming en identiteit (15€), drank en broodjeslunch inbegrepen (indien bij ella vzw)

Inschrijven

 • Stuur een mail naar info@ellavzw.be Uw inschrijving is pas definitief nadat u van ons een bevestiging & factuur hebt ontvangen.

Inleiding in gender, etniciteit en seksuele diversiteit

Deze vorming biedt een korte inleiding in de theorieën achter de concepten gender, etniciteit, seksuele diversiteit. Op welke manieren worden deze termen ingevuld, in een professionele context, een beleidscontext, een middenveldorganisatie? Welke (politieke) visies op gelijkheid en verschil zijn met deze concepten verbonden? Op welke manier worden deze visies in de praktijk omgezet door diversiteitsverantwoordelijken, beleidsmakers gelijke kansen, schrijvers van actieplannen gelijke kanen en diversiteit?

Doelgroep

Iedereen die inzicht wil verkrijgen in de theorieën en visies waar ons gelijkekansen- en diversiteitsdenken op gebaseerd is.

Doelstelling

Op het einde van de dag kunnen de deelnemers de verschillende strekkingen in het denken over gender, etniciteit en seksuele diversiteit van elkaar onderscheiden, waardoor ze ook hun eigen visies en die van hun organisatie beter kunnen kaderen.

Leermethode

De theoretische kennis wordt op een laagdrempelige manier overgebracht, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk en concrete cases voor discussie.

Praktische informatie

Programma

 • De vorming duurt 1 dag. We starten om 10u en eindigen omstreeks 16u00.

Wanneer

 • Deze sessie is op aanvraag  door lesgever Sarah Scheepers (ellavzw)

Waar

 • Bij ellavzw of in jouw organisatie

Prijs

 • € 130 per persoon, documentatie, drank en lichte lunch inbegrepen (indien bij ella vzw)

Inschrijven

 • Stuur een mail naar info@ellavzw.be Uw inschrijving is pas definitief nadat u van ons een bevestiging & factuur hebt ontvangen.