Het geheime leven van
kleurrijke wetenschapsters en kunstenaressen

Over het project

De doelstelling van dit project is om het werk én de vele verhalen van wetenschapsters, ingenieurs en kunstenaars met een migratieachtergrond in de spotlights te zetten zodoende het stereotype beeld van de ‘witte mannelijke wetenschapper of kunstenaar’ te kunnen bijstellen.

Op die manier wil ella vzw bijdragen aan het doorprikken van hardnekkige stereotypen over deze beroepen en studierichtingen omdat deze stereotypen er vaak toe leiden dat te weinig meisjes en vrouwen kiezen voor opleidingen en beroepen binnen STEAM*.

*Science–Technology–Engineering–Art + Design – Mathematics.

1. Videoreeks

In deze video’s gaan we in gesprek met sterke vrouwen in wetenschap en kunst. Deze reeks geeft een verfrissende inkijk in bepaalde beroepen en studierichtingen. Dit zijn verhalen vol met plezier, muziek, kunst, liedjes, foto’s, slam poetry, natuurlijke producten, eten en nog veel meer.

Bekijk hier een voorproefje van alle gesprekken

Bekijk alle video’s

2. Portretten

In deze sectie vind je specifieke profielen van specialisten in kunst en wetenschap in Vlaanderen. De portretten die hier verschijnen tonen amper het topje van de ijsberg van vrouwen die de dag van vandaag in deze gebieden optreden.

Met deze collectie brengen we een belangrijke groep van vrouwen in beeld die vaak op een stereotype manier worden bekeken. Met een meer gevarieerde en evenwichtige positieve beeldvorming kunnen meer meisjes en vrouwen zich herkennen in wat in beeld komt.

Bekijk alle portretten

3. Winst for life. Plan je toekomst 2.0

Om ‘WINst FOR LIFE- plan je toekomst 2.0’ te presenteren beginnen we met een beetje geschiedenis. Toen onderzoek uitwees dat jongeren met een migratieachtergrond oververtegenwoordigd zijn in het beroeps- en technisch onderwijs, heeft ella vzw in 2007 ‘Invest in your future’ gepubliceerd. Deze publicatie richtte zich tot jongeren uit etnisch-culturele minderheden in het laatste jaar van het ASO, TSO en BSO om hen te versterken bij hun studiekeuze in het secundair onderwijs.

In 2010 herwerkten we deze succesvolle publicatie en we lanceerden daarbij de brochure ‘WINst FOR LIFE- haal een diploma’. Jammer genoeg toonde de realiteit ons drie jaar na de eerste uitgave nog steeds een erg lage aanwezigheid van jongeren met een migratieachtergrond in het hoger onderwijs. Het leek ella vzw nuttig en noodzakelijk om te bekijken hoe de instroom van deze groep verbeterd kon worden.

Tien jaar later, anno 2020, blijven inspanningen nog altijd noodzakelijk. Daarom presenteren we hier een nieuwe bijgewerkte onlineversie met als titel: ‘WINst FOR LIFE- plan je toekomst 2.0’.

Hoewel er intussen meer jongeren met een migratieachtergrond hoger onderwijs volgen, valt vooral de geringe deelname van deze jongeren in STEAM*-gebieden op (STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Als we kijken naar de factor geslacht, zien we in Vlaanderen een kleine vooruitgang in de instroom van meisjes in deze gebieden. Mocht je je verder in deze thema’s willen verdiepen, dan stellen we de volgende documenten voor: de STEM Monitor (2020) van het Vlaamse Departement Onderwijs en Vorming. Aanraders zijn het rapport over Nood aan diversiteit vooraan in de klas(2020) van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de brochure van De Stem van het Minderhedenforum over Onderwijs en de Pisa rapporten in Vlaanderen. Pisa is de afkorting voor Programme for International Student Assessment en het is een grootschalig internationaal onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarigen test.

Met de digitale update ‘WINst FOR LIFE- plan je toekomst 2.0’ willen we jongeren uit etnische culturele minderheden, en vooral de meisjes, een houvast bieden bij het nadenken over al dan niet verder studeren.

ella vzw wil jongeren de tools bieden om hun weg in het hoger onderwijs beter te vinden.

Hier tonen we in detail de inhoud van deze nieuwe online brochure:

  • Een update van de informatie, organisaties en nuttige links rond hogere studies in Vlaanderen, jongeren, onderwijs en vorming.
  • Een nieuw onderdeel, “STEAM” als wegwijzer voor jongeren die interesse hebben in die richtingen, met nuttige links.
  • Een update van enkele studentenorganisaties met aandacht voor jongeren met een migratieachtergrond, deze organisaties zijn de voorbije jaren sterk gegroeid.
  • Een nieuw onderdeel “gender” over stereotypen en beeldvorming in het onderwijs en in STEAM.
  • Nuttige adressen over gelijke kansen, discriminatie en antiracisme en over seksualiteit, seksuele oriëntatie en seksuele gezondheid.
  • Een woordenlijst met trefwoorden
  • 10 activiteitenfiches met concrete werkwijzen om te werken met jongeren rond hun studiekeuze.

Voor alle verdere vragen of feedback: info@ellavzw.be

PublicatieActiviteiten

Werk je met techniek? Ben je een wetenschapster of kunstenares? Doe mee!